Veilig ondernemen op drukke plekken

Om ondernemers op drukke plekken handvatten te bieden over wat zij zelf aan veiligheidsmaatregelen kunnen nemen is de online toolbox ‘veilig ondernemen op drukke plekken’ beschikbaar.

Bij Veilig ondernemen op drukke plekken (op nctv.nl) staan suggesties voor extra maatregelen die hen kunnen helpen bij de voorbereiding op een mogelijke aanslag. Deze maatregelen zijn aanvullend op die van de lokale en landelijke overheid.

Online informatie

De online informatie helpt ondernemers en organisaties om hun eigen veiligheidssituatie te beoordelen. Zij kiezen vervolgens zelf de maatregelen die voor hen relevant zijn. In de meeste gevallen is het niet nodig om extra maatregelen te nemen. Soms is dat wel wenselijk, bijvoorbeeld vanwege de locatie of symboliek van een onderneming. Veel van de basismaatregelen die worden ingezet tegen criminaliteit zijn ook effectief tegen terrorisme.

Behoefte

De behoefte aan extra informatie voor ondernemers op drukke plekken is ontstaan na de aanslag van afgelopen zomer op de Spaanse Ramblas. De voorbeelden en handvatten uit de online toolbox met bijbehorende risicoanalyse en veiligheidsscan komen hieraan tegemoet.

Aandacht

De veiligheid van plekken waar veel mensen samen komen heeft de volle aandacht. Denk hierbij aan grootschalige evenementen, stations, luchthavens en religieuze instellingen. Publieke en private partijen leren voortdurend van eerdere incidenten en aanslagen en gebruiken kennis en ervaring om eventuele risico’s te verkleinen.

Bijdrage

Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid op drukke plekken. Uit het onlangs verschenen 47ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland blijkt dat ondanks de veranderende dreiging de kans op een aanslag in Nederland nog steeds reëel is.