Weet wat je moet doen bij een terroristische aanslag

Weet wat je moet doen bij een terroristische aanslag

Het dreigingsniveau in Nederland is hoog (niveau 4 van de 5). Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Wat in onze buurlanden is gebeurd, kan Nederland ook treffen. Toch is de kans dat je als individu betrokken raakt bij een terroristische aanslag statistisch gezien zeer klein. Wel is het belangrijk om te weten wat je moet doen, mocht je onverhoopt in een dergelijke situatie terecht komen.

Vier dingen zijn daarbij van belang:

  • Ga zo snel mogelijk weg van de rampplek;
  • kun je niet veilig wegkomen? ga op de grond liggen of verberg je;
  • geef de politie alle informatie die kan helpen bij het opsporen van de daders;
  • volg altijd de instructies van politie en hulpverleners ter plaatse.

Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat terroristen daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor het plegen van een aanslag. Politie, inlichtingendiensten, OM, lokale overheden, NCTV en overige partners doen er alles aan om een terroristische aanslag te voorkomen en voorbereid te zijn op het moment dat het toch gebeurt. Iedereen die dat wil, kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld door alert te zijn op verdachte situaties, zoals een achtergelaten koffer of iemand met opvallend veel interesse in de beveiliging van een gebouw of evenement. Bel bij een acute situatie 112 of meld verdachte situaties bij de politie.

Op www.crisis.nl is meer informatie te vinden over wat je kunt doen bij terrorisme. Daarnaast biedt de website handelingsperspectieven bij andere noodsituaties zoals hoogwater, stroomuitval en grote branden.