MNVC: Samen voorbereid op crises van de toekomst

MNVC: Samen voorbereid op crises van de toekomst

De afgelopen jaren hebben de veiligheidsregio’s, het rijk en de vitale partners flink geïnvesteerd op een effectieve samenwerking op de terreinen water en evacuatie, stralingsincidenten en continuïteit van de samenleving. Crises op deze terreinen zijn realistische scenario’s en vergen een brede publiek-private aanpak.

Het jongste nummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (MNVC) staat voor een groot deel in het teken van de doelstellingen die in 2014 in het kader van de Strategische Agenda gezamenlijk werden vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad. Het is belangrijk blijvend te investeren in samenwerking en de ingezette ‘beweging’ vast te houden.

Overige onderwerpen betreffen onder meer: WRR-rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen, Vitale vennootschappen in veilige handen en kabinetsprogramma Economische Veiligheid, We are all connected (One Conference 2017), Digitaal Deltaplan nodig, VN Rampenforum Cancún en Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders