Prof. dr. Paul Abels benoemd tot hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

Prof. dr. Paul Abels benoemd tot hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

Met ingang van 1 september 2017 benoemt de Universiteit Leiden prof. dr. Paul H.A.M. Abels (60), werkzaam bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), tot bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services. De leerstoel is ondergebracht bij het Instituut Security and Global Affairs (ISGA). De Universiteit Leiden en de NCTV achten het van groot belang dat het wetenschappelijk onderzoek over het werk van Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, en alle daaraan gerelateerde vraagstukken van sturing en toezicht verder wordt gestimuleerd.

Dick Schoof: “We zijn binnen de NCTV trots op de benoeming van Paul Abels tot bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services. Voor een organisatie als de NCTV is een goede aansluiting bij de academische wereld belangrijk. Het verbinden van de dagelijkse praktijk met lange termijn studie en kritische reflectie, is onmisbaar voor het brede domein van contra-terrorisme en inlichtingen.” Daarom maakt de NCTV de instelling van deze leerstoel ook mede mogelijk, zoals eerder al met de leerstoel Terrorisme en Contra-Terrorisme aan de Universiteit Leiden.

Prof. dr. Paul Abels heeft binnen de BVD/AIVD en als oud-leidinggevende bij de NCTV ruim dertig jaar ervaring als inlichtingenproducent en –consument. De verwachting is dat hij met zijn kennis over de inlichtingenwereld belangrijke vragen en dilemma’s kan aansnijden die speelden en spelen in dit werk. De nadruk in het onderzoek van professor Abels zal liggen op de meer bestuurlijke, ethische, juridische, maatschappelijke en organisatorische vragen met betrekking tot het werk van de diensten. Prof. dr. Abels zal naast zijn onderzoek ook onderwijs verzorgen voor de nieuwe minor Intelligence Studies.