Nederlanders voelen zich veiliger door veiligheidsmaatregelen

Nederlanders voelen zich veiliger door veiligheidsmaatregelen

Negen op de tien Nederlanders hebben begrip voor veiligheidsmaatregelen die genomen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor extra bagagecontrole bij evenementen en het plaatsen van fysieke objecten, zoals betonblokken en hekwerken bij drukke openbare locaties. Zes op de tien Nederlanders voelen zich door deze maatregelen ook veiliger. Dit blijkt uit de basismeting najaar 2017 van de Risico- en Crisisbarometer (RCB).

64 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over een terroristische aanslag. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan de uitkomst van de vorige meting (voorjaar 2017). Gedaald is het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over extremisme en spanningen tussen bevolkingsgroepen.

Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over cyberdreigingen, is gestegen van 22 naar 28 procent. Mensen schatten de kans op een cyberaanval groter in dan de kans op een terroristische aanslag. Daarnaast denkt 40 procent van de Nederlanders dat hun persoonlijke veiligheid of die van gezinsleden in gevaar is door terrorisme. Als het gaat om cyberdreigingen denkt 15 procent dit.

Nederlanders voelen zich nog steeds het minst veilig bij openbare evenementen, op vliegvelden en op treinstations. Dit leidt er echter niet toe, dat meer mensen deze locaties mijden.

Acht op de tien Nederlanders vinden het goed dat de overheid investeert in het voorkomen van radicalisering. Een op de vier Nederlanders heeft vertrouwen in de effectiviteit hiervan.

Over de Risico- en Crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer is de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises. De RCB wordt tweemaal per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Daarnaast kan de RCB bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De meting is uitgevoerd in oktober 2017 onder 805 respondenten.