MNVC: Crisisaanpak orkaan Irma

MNVC: Crisisaanpak orkaan Irma

Op 6 september trok orkaan Irma over de Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Hoewel informatie in de eerste dagen daarna moeizaam naar Nederland kwam, werd wel snel duidelijk dat de eilanden – en vooral Sint Maarten zwaar getroffen waren. Daarom werd in de eerste weken daarna in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nationale crisisstructuur ingezet.

Het nieuwste nummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing staat voor een groot deel in het teken van de crisisaanpak om de gevolgen van de orkaan voor de getroffen eilanden te beperken en een gezamenlijk traject voor noodhulp in te zetten. Daarbij valt onder meer te denken aan drinkwaterdistributie, herstel van telecommunicatie en energie, handhaving van de openbare orde en veiligheid en evacuatie van acute zorg patiënten.

Overige onderwerpen in dit nummer betreffen onder meer: veiligheidsregio’s en cyberincidenten, bestuurlijke aspecten en dilemma’s van nucleaire veiligheid, evaluatie van de stroomstoring Amsterdam en gezamenlijke bewaking en beveiliging in de (semi) openbare ruimte.

De NCTV heeft overigens besloten te stoppen met het uitgeven van het magazine. Dat komt door een combinatie van factoren. Het zoekgedrag van mensen naar informatie in het snel bewegende medialandschap met verschillende informatiekanalen is één factor. Dit gegeven, in combinatie met bezinning op de zuivere kerntaken van de NCTV, bracht het besef met zich mee dat het uitgeven van het MNV niet langer past bij de kerntaken van de NCTV. In december komt het laatste nummer uit.