Future Force Conference centraal in nieuwste MNVC

Future Force Conference centraal in nieuwste MNVC

De toestand in de wereld vraagt om een hoogwaardige en toekomstbestendige krijgsmacht met handelingsvermogen. Steeds sneller zal Defensie moeten innoveren om opgewassen te blijven tegen de dreigingen en risico’s. Dit vereist nauwe samenwerking met kennis- en innovatiepartners maar ook met allerlei andere organisaties en mensen vanuit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden.

Begin februari spraken toonaangevende leiders, denkers en doeners hierover en kwamen met oplossingen voor uiteenlopende veiligheidsvraagstukken. De bijeenkomst was geen traditionele militaire conferentie, maar een ecosysteem-benadering van naar veiligheid met betrokkenheid van niet-militaire professionals en organisaties.

Overige onderwerpen betreffen onder meer: observaties en kanttekeningen bij het Nationaal Veiligheidsprofiel, Omgevingswet – so what?, grensoverschrijdende samenwerking in nieuwe fase, crisisbeheersing en poldercultuur, burgers willen nieuw leiderschap en crisislessen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.