Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter op groeiende dreiging

Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter op groeiende dreiging

De digitale weerbaarheid in Nederland blijft achter bij de groei van dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) dat demissionair staatssecretaris Dijkhoff naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dijkhoff: “Het besef van investeren in cybersecurity groeit in Nederland in de gehele maatschappij. Toch moeten we blijven investeren in kennis en kunde om als Nederland op topniveau te blijven. Daarom spreken we met het bedrijfsleven, het onderwijsveld en vertegenwoordigers uit vitale sectoren. We moeten samenwerken om Nederland digitaal veilig te houden. Dit cybersecuritybeeld bevestigt dat iedereen nodig is om de snel digitaliserende wereld veilig te houden. Bedrijven door bijvoorbeeld geld te reserveren om hun netwerk veilig te houden, gewone Nederlanders door digitaal veilige spullen te kopen.”

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  In deze animatie is een voice-over te horen. Hetgeen de voice-over zegt wordt voorafgegaan door [voice-over]. Verder wordt beschreven wat in beeld te zien is.

  [Start]

  [Voice-over] “Het Cybersecuritybeeld Nederland geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.”

  [Voice-over] “Ook in 2017 vormen beroepscriminelen en landen de grootste dreiging voor de digitale veiligheid in Nederland.”

  [Voice-over] “Beroepscriminelen zijn uit op financieel gewin.”

  [Voice-over] “Landen houden zich bezig met digitale spionage, sabotage en beïnvloeding.”

  [Voice-over] “Meer dan 100 landen spioneren wereldwijd met digitale middelen en willen waardevolle informatie van overheden en bedrijven verkrijgen.”

  [Voice-over] “In het afgelopen jaar zijn in meerdere landen democratische processen beïnvloed met cyberaanvallen.”

  [Voice-over] “In Nederland zijn maatregelen genomen rond de Tweede Kamerverkiezingen.”

  [Voice-over] “Steeds meer apparaten worden op het internet met elkaar verbonden, zoals slimme verlichting, thermostaten, beveiligingscamera’s en auto’s.”

  [Voice-over] “De ontwikkeling van het Internet of Things brengt kansen maar ook risico’s met zich mee. Het afgelopen jaar is het Internet of Things misbruikt om grote cyberaanvallen uit te voeren.”

  [Voice-over] “Verder blijkt dat Nederland voor de digitale infrastructuur sterk afhankelijk is van een klein aantal buitenlandse dienstverleners. De maatschappelijke gevolgen kunnen bij een verstoring groot zijn.”


  [Voice-over] “Ten slotte laat het CSBN zien dat de digitale weerbaarheid in Nederland achterblijft bij de groei van de dreiging.”

  [Voice-over] “Daardoor nemen de risico’s toe als er geen extra maatregelen worden genomen.”

  [Voice-over] “Het CSBN komt tot stand door samenwerking van het Nationaal Cyber Security Centrum met publieke en private partners, en is een jaarlijkse publicatie van de NCTV.”

  [Voice-over] “Meer weten over het CSBN 2017? Kijk dan op www.nctv.nl.”

  [Einde]

Net als vorig jaar blijft cybercriminaliteit een belangrijk punt van aandacht. Cyberaanvallen zijn aantrekkelijk vanwege de grote impact door inzet van vrij beperkte middelen en raken de gehele samenleving. Ook houdt de dreiging van statelijke actoren aan, meer dan honderd landen spioneren wereldwijd met digitale middelen en gebruiken digitale aanvallen om democratische processen te beïnvloeden.

De ontwikkeling van internet of things brengt naast kansen ook veel risico’s met zich mee. Veel apparaten bevatten kwetsbaarheden waarvoor geen beveiligingsupdates uitkomen. Op die manier kunnen deze apparaten worden misbruikt voor bijvoorbeeld DDoS-aanvallen. Ook de sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van infrastructuurdiensten brengt risico’s met zich mee. Hoewel grote leveranciers zich beter tegen aanvallen kunnen wapenen, zorgt de afhankelijkheid ervan voor grote impact als zij wel geraakt worden.

Volgens Dijkhoff laten de bevindingen uit het CSBN zien dat er de komende jaren geïnvesteerd moet blijven worden om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. “De afgelopen jaren is er structureel meer geld vrijgemaakt in de begroting van Veiligheid en Justitie om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Daarbij zijn bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking versterkt en de aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen geïntensiveerd. Gezien het zorgelijke beeld van 2017 blijven deze acties en investeringen broodnodig.”