Alerteringssysteem Terrorismebestrijding krijgt nieuwe vorm

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding krijgt nieuwe vorm

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) is een waarschuwingssysteem dat bestuurders, politie, hulpdiensten en bedrijfssectoren informeert over een (dreigende) terroristische aanslag. Dit systeem staat op zichzelf en was tot nu toe niet gekoppeld aan de huidige nationale en lokale crisisbeheersingsstructuur.

Dit gaat in de loop van 2017 veranderen. Zowel de private als de publieke partners die werken met het ATb zijn of worden de komende tijd benaderd om deze nieuwe aanpak te bespreken.