Actieprogramma aanpak jihadisme heeft meerwaarde bewezen: inzet gaat onverminderd door

Actieprogramma aanpak jihadisme heeft meerwaarde bewezen: inzet gaat onverminderd door

Het Actieprogramma aanpak Jihadisme heeft zijn meerwaarde bewezen, dat concludeert de Inspectie van Veiligheid en Justitie na een evaluatie. Sinds de start van het Actieprogramma is de aanpak continue op onderdelen geïntensiveerd, aangevuld en aangescherpt. De Inspectie concludeert dat het Actieprogramma een belangrijk middel is geweest om het contraterrorisme-beleid te versterken. Het onderzoek van de Inspectie richtte zich op de lokale aanpak en een aantal landelijke maatregelen.

De afgelopen jaren is gebouwd aan een structuur van preventieve en repressieve maatregelen. En ook de komende jaren wordt onverminderd verder gewerkt aan het voorkomen van extremisme en terrorisme, het verijdelen van aanslagen en de voorbereiding op mogelijk extremistisch en terroristisch geweld en de gevolgen daarvan.

In het rapport staan ook een aantal aandachtspunten. De Inspectie wijst erop dat het delen van informatie soms lastig is. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer geeft minister Blok aan dat hij dit probleem ook ziet. Inmiddels is er al een convenant opgesteld dat gemeenten kunnen gebruiken. Hiermee kunnen afspraken worden gemaakt over het delen van privacygevoelige informatie. De eerste signalen zijn bemoedigend. Lokale partijen geven aan dat voor hen duidelijker is wanneer informatie gedeeld mag worden.

De Inspectie wijst er ook op dat maatregelen soms met elkaar in conflict kunnen zijn. Het kan contraproductief werken om meerdere maatregelen op een persoon toe te passen. Minister Blok erkent dit. Daarom is het uitgangspunt ook dat er bij ieder persoon een individuele aanpak wordt toegepast. Lokaal is hier veel ervaring mee opgedaan. Momenteel wordt bekeken hoe maatregelen die op landelijk niveau worden opgelegd deze lokale aanpak kunnen versterken.

De Inspectie roept voor de toekomst op tot blijvende aandacht voor het tegengaan van extremisme en terrorisme. Deze oproep onderschrijft minister Blok vanzelfsprekend, het is en blijft een urgent thema waar een onverminderde inzet noodzakelijk is in het belang van onze democratische rechtstaat. Met de uitvoering van het Actieprogramma zijn de basisstructuren en randvoorwaarden voor de Nederlandse aanpak van terrorisme in overeenstemming gebracht met de huidige dreiging. Gezamenlijk zullen alle partners zich voor de volle 100% blijven inzetten om de terroristische dreiging tegen te gaan.