MVNC: Het Nationale Veiligheidsprofiel

MVNC: Het Nationale Veiligheidsprofiel

Welke dreigingen en risico’s komen er op Nederland af? Hoe erg kan het worden en welke maatregelen zijn er al getroffen? Wat is de waarschijnlijkheid dat een bepaalde ramp of dreiging optreedt? Hoe worden de risico’s beïnvloed door trends en ontwikkelingen op de lange termijn? Het Nationaal Veiligheidsprofiel is een all hazard overzicht van de risico’s van verschillende rampen, dreigingen en crises die onze samenleving mogelijk kunnen ontwrichten.

Oosterscheldekering

Het profiel is ook een middel voor het kabinet om (veiligheidsbeleids-) keuzes te faciliteren. Het magazine belicht enkele pakkende voorbeelden, waaronder overstroming uit zee, dierziekten en zoönosen, uitval vitale (informatie) infrastructuur, financiële crises en migratiestromen als mogelijke brandstof voor ordeverstoring, ondermijning of terrorisme. De analyses in het Nationaal Veiligheidsprofiel leggen een relatie tussen financieel-economische bedreigingen en de sociale en politieke stabiliteit van ons land; zij verdienen een diepgaande discussie door de politiek, aldus Rob de Wijk.

Overige onderwerpen in dit nummer betreffen onder meer: de Strategische Monitors 2017, cultureel erfgoed, terrorisme en hoogwater, lessen aanvaring stuwcomplex Grave en publiek-private samenwerking bij uitval vitale infrastructuur en bij voedselveiligheidsincidenten.