Sirenes blijven inzetbaar tot 1 januari 2020

Sirenes blijven inzetbaar tot 1 januari 2020

Minister Van der Steur heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat de sirenes inzetbaar blijven tot 1 januari 2020. Het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) wordt dan uitgeschakeld en vervolgens ontmanteld, zo is het voornemen van de minister. Samen met de veiligheidsregio’s wordt aan een compleet pakket van moderne crisiscommunicatiemiddelen gewerkt, waardoor de sirenes vanaf dan niet meer nodig zijn.

Handelingsperspectief

Het alarmeren en informeren van de bevolking bij incidenten, rampen en crises is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het rijk en de veiligheidsregio’s. De technologische ontwikkelingen om burgers te bereiken zijn enorm verbeterd. Naast de sirenes is er een compleet pakket aan middelen die de overheid in geval van een noodsituatie kan inzetten, zoals NL-Alert, crisis.nl, calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Het grote voordeel is dat deze ook gebruikt kunnen worden om een gericht handelingsperspectief te bieden. Daardoor weten mensen niet alleen wat er aan de hand is, maar ook wat ze op dat moment het beste kunnen doen.

Vaste telefonie

De alarmering van kwetsbare groepen is een terugkerend aandachtspunt. Daarom verricht het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) hier onderzoek naar. Verder kunnen specifieke doelgroepen mogelijk beter bediend worden, bijvoorbeeld door NL-Alert via vaste telefonie te verspreiden. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht.