Risico- en Crisisbarometer: Begrip en draagvlak voor veiligheidsmaatregelen

Risico- en Crisisbarometer: Begrip en draagvlak voor veiligheidsmaatregelen

Het merendeel van de Nederlanders heeft begrip voor veiligheidsmaatregelen die in Nederland genomen worden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor genomen veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van terroristische aanslagen in het buitenland, of naar aanleiding van het signaal op Schiphol deze zomer. Hoewel het dreigingsniveau in Nederland substantieel is, niveau 4 van 5, maken minder Nederlanders zich zorgen over een terroristische aanslag dan een halfjaar geleden. Dit blijkt uit de meting van de Risico- en Crisisbarometer van november 2016, voor de aanslag in Berlijn. De Risico- en Crisisbarometer is de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises.

De zorgen van Nederlanders over een terroristische aanslag zijn gedaald van 21% naar 15% en de zorgen over migratie zijn gedaald van 23% naar 14%. Meer Nederlanders noemen spontaan hun zorgen over de gezondheidszorg (van 11% naar 17%). Bij vragen naar specifieke gebeurtenissen zijn mensen banger geworden voor een ziektegolf (van 32% naar 37%) en minder bang voor een economische crisis (van 58% naar 53%), voor de gevolgen van extreem weer (van 45% naar 34%) en voor een overstroming (van 32% naar 25%).

Veranderend veiligheidsgevoel

78% van de Nederlanders maakt zich weinig tot geen zorgen over de eigen veiligheid of die van hun gezin als gevolg van een ramp, dat is iets minder dan een half jaar geleden (82%). Ruim de helft van de mensen schat de kans dat zij zelf of hun gezin bij een ramp betrokken raken klein in. Nederlanders voelen zich nog steeds het minst veilig bij drukke evenementen, op vliegvelden en op treinstations. Dit leidt er echter niet toe dat meer mensen deze locaties mijden.

Begrip en draagvlak voor maatregelen

Naar aanleiding van het signaal op Schiphol vinden bijna 8 op de 10 Nederlanders de extra inzet van Marechaussee op en rondom de luchthaven een goede maatregel. Ruim 4 op de 10 Nederlanders voelen zich veiliger door de genomen veiligheidsmaatrelen, 1 op de 10 voelen zich hierdoor onveiliger. 62% van de Nederlanders zou het goed vinden als er in Nederland standaard meer politie en marechaussee wordt ingezet met zwaardere wapens. Dit is vergelijkbaar met het begrip en draagvlak voor de veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Brussel afgelopen maart.

Vertrouwen in de overheid en informatiebehoefte bij ramp blijft gelijk

Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben vertrouwen in de overheid. Ook denken mensen dat de overheid beter is voorbereid op grote rampen dan burgers. 44% van de ondervraagden heeft vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een grote ramp. 91% van de Nederlanders gaat bij een ramp zelf op zoek naar informatie, voornamelijk via internet, televisie en radio.

Toelichting Risico- en Crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer wordt 2 keer per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Daarnaast kan de Risico- en Crisisbarometer bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De meting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in november 2016, voor de aanslag in Berlijn, onder 802 respondenten.