MNVC: Hybride dreigingen centraal

MNVC: Hybride dreigingen centraal

“Hybride” is het buzzword van het moment. Hybride betekent een nauwe vermenging, combinatie of kruising van ongelijksoortige zaken. Gezien de toenemende verwevenheid van allerlei processen in onze samenleving is het logisch dat we de term hybride steeds vaker horen. Ook in het veiligheidsdomein zien we deze vermenging, combinatie of kruising van processen terug.

Een hybride dreiging gaat over een gecoördineerde, complexe mix van gebeurtenissen, middelen of fenomenen met veiligheidsimplicaties die vaak ongrijpbaar of zelfs ondefinieerbaar zijn en die worden ingezet om geopolitieke doelen te bereiken.

Kenmerkend aan hybride conflict- of oorlogsvoering zijn de geïntegreerde inzet van meerdere militaire en niet-militaire middelen (diplomatiek, economisch, digitaal, desinformatie en beïnvloeding). Wanneer de inzet daarvan georkestreerd is als onderdeel van een strategie of campagne om bepaalde strategische doelstellingen te bereiken, spreken we van een hybride dreiging.

De fluïde omgeving op het gebied van nationale veiligheid is er één waarin hybride dreigingen uitstekend lijken te gedijen. In de huidige tijd lijkt het te gaan om dreigingen die in verschillende vormen verschijnen en op meerdere nationale veiligheidsbelangen tegelijkertijd impact kunnen hebben. De rijksbrede Stuurgroep Nationale Veiligheid wil dit onderwerp verder gaan verkennen en het op de agenda’s houden, maar wel gezamenlijk: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke middenveld en wetenschap, nationaal en internationaal. Ook in EU en NAVO verband wordt er gewerkt aan betere samenwerking. De essays in het themakatern zijn bedoeld om te prikkelen en een aanzet te geven tot een discussie. Van deze discussie is een aftrap gegeven tijdens een bijeenkomst van de Stuurgroep op 3 november.

Het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden hield begin november zijn openingsconferentie. Centraal thema was: wie bepaalt de veiligheids-(onderzoeks-)agenda? ISGA wil een multidisciplinair kenniscentrum worden gericht op veiligheidsvraagstukken op mondiaal niveau. Dit nummer doet uitgebreid verslag. De dramaserie ‘Als de dijken breken’ laat zien wat de gevolgen kunnen zijn als er zich vandaag de dag een watersnoodramp in Nederland voltrekt. Hoe zijn we daar in het echt op voorbereid? Overige onderwerpen betreffen onder meer: veiligheidsdiensten en de democratie, resourcemanagement, voorbereiding op moderne crises en crisisbeheersing in het onderwijs.