Extra geld voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

Extra geld voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van € 6,3 miljoen beschikbaar gesteld aan 18 gemeenten om hun integrale aanpak van jihadistische radicalisering te versterken. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.

De volgende gemeenten worden ondersteund: Den Haag (€ 1.052.000), Amsterdam (€ 920.000), Utrecht (€ 956.080), Rotterdam (€ 754.800), Delft (€ 484.600), Arnhem(€ 452.800), Zoetermeer (€ 272.280), Gouda (€ 237.880), Huizen (€ 142.440), Nijmegen (€100.000), Tilburg (€ 183.000), Almere, (€ 173.043), Schiedam (€134.800), Haarlemmermeer (€ 117.600), Amersfoort (€ 78.200), Culemborg (€ 85.000), Leiden (€ 76.015) en Zwolle (€ 69.000). De aanvraag van veel van deze gemeenten is gericht op regionale inzet van activiteiten. De gelden zijn bedoeld voor een meerjarige versterking als onderdeel van de ‘Versterking Veiligheidsketen’ in de periode 2016 tot en met 2020 (Kamerbrief 27 februari 2015).

De plannen voor 2017 zijn met name gericht op deskundigheidsbevordering van eerstelijnsprofessionals, ondersteuning van de omgeving van radicaliserende jongeren, de opbouw van strategische netwerken sleutelfiguren, het versterken van de rol van onderwijs bij signaleren van mogelijke radicalisering en op analyse van de lokale problematiek en weerbaarheid.