Aanmelden informatiebijeenkomst Bekwaamheidstest voor beveiligingspersoneel

Hier kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst 'Bekwaamheidstest voor beveiligingspersoneel' op 4 november.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor het versturen van informatie rondom de informatiebijeenkomsten in november 2021.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om u de informatie rondom de informatiebijeenkomsten toe te sturen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor het versturen van informatie rondom de informatiebijeenkomsten in november 2021. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens tot uiterlijk 1 januari 2022.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *