Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Nieuws

 • Reactie NCTV op aanslag Parijs

  07-01-2015

  De NCTV volgt de situatie naar aanleiding van de bloedige aanslag op het Parijse magazine Charlie Hebdo nauwlettend. Deze aanslag bevestigt het dreigingsbeeld waar we ook in Nederland al langer mee te maken hebben.

 • Nationale Cyber Security Strategie versterkt digitale weerbaarheid

  18-12-2014

  De uitvoering van de tweede Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) is in volle gang. Met de ingezette acties zetten de betrokken publieke en private partijen belangrijke stappen om de digitale weerbaarheid van Nederland te versterken en vinden investeringen plaats om bij te blijven bij de snelle nationale en internationale ontwikkelingen op het cyberdomein.

   
 • ‘Economische Veiligheid’ centraal in decembernummer Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing

  17-12-2014

  In het decembernummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing veel aandacht voor het thema Economische Veiligheid. Economische veiligheid is geen nieuw fenomeen. Al langer kijkt de overheid naar economische veiligheidsvraagstukken zoals energievoorzieningszekerheid, buitenlandse overnames, grondstoffen-schaarste, piraterij en spionage.

   
 • Risico- en Crisisbarometer oktober 2014

  11-12-2014

  Nederlanders maakten zich deze herfst vooral zorgen over het conflict met de IS. Verder zien we dat de angst voor een internationale crisis, voor een terroristische aanslag en voor een ziektegolf onder mensen is toegenomen ten opzichte van de meting in juni 2014. De zorgen over de economische crisis, werkloosheid en gezondheidszorg zijn gedaald. Dit blijkt uit de laatste meting van Risico- en Crisisbarometer in oktober 2014.

   
 • NL-Alert controlebericht 1 december in heel Nederland uitgezonden

  01-12-2014

  Maandag 1 december rond 12.00 uur is het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit bericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiele telefoon juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Alle providers hebben het bericht via hun 2G- en 3G-netwerk in heel Nederland uitgezonden.

   
 • Handreikingen aanpak radicalisering en terrorismebestrijding beschikbaar

  01-12-2014

  Voor lokale overheden en bedrijven is vandaag een handreiking beschikbaar gekomen. De handreikingen gaan in op de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding en de rol van gemeenten en bedrijven hierin. De handreikingen geven een overzicht van maatregelen en beschikbare informatie over deze onderwerpen.

   
 • Meer nieuws

Actueel dreigingsniveau

Onderwerpen

Uitgelicht

 • Fenomeenanalyse Mondiaal Jihadisme

  Het mondiaal jihadisme is te duiden als een wereldwijde gewelddadige ideologische beweging met sekte-achtige kenmerken. Lees meer over het mondiaal jihadisme in de fenomeenanalyse. Deze publicatie is een onafhankelijke analyse van de NCTV.

 • Toolbox extremisme

  toolbox extremisme

  De toolbox biedt een overzicht van de informatieve producten voor eerstelijns professionals op het gebied van polarisatie, radicalisering en extremisme.

 • Kennisbank terroristische organisaties

  In de kennisbank staan organisaties die door EU en VN worden gekenmerkt als ‘verboden, omdat zij verbonden zijn met terroristische activiteiten’. Naast de website is de kennisbank ook beschikbaar als app.

Bewindslieden

Direct naar

Twitterfeed

DickSchoofDickSchoof@DickSchoof