Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Nieuws

 • Nationale terrorismelijst verder uitgebreid

  27-08-2015

  De nationale terrorismelijst is donderdag aangevuld met acht nieuwe namen. Het gaat om Nederlanders die betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. De lijst bestaat nu uit 40 namen en organisaties.

   
 • Gevoel van veiligheid vrij constant in meting Risico- en Crisisbarometer

  Risicio- en Crisisbarometer juni 2015

  28-07-2015

  In juni 2015 vond de halfjaarlijkse meting van de Risico- en Crisisbarometer plaats. De barometer laat zien dat het gevoel van veiligheid vrij constant is gebleven ten opzichte van de meting daarvoor. Het merendeel van de Nederlanders maakt zich weinig tot geen zorgen (85%) over de eigen veiligheid of die van hun gezin als gevolg van een ramp. Ook schatten ze de kans om zelf betrokken te raken bij een ramp nog hetzelfde in als een half jaar geleden. Gevraagd naar specifieke locaties, blijkt dat ...

   
 • Bescherming tegen onbemande mobiele systemen

  21-07-2015

  Drones vroegtijdig opsporen dan wel neutraliseren – dat zijn mogelijke oplossingen om de bedreiging die uit kan gaan van onbemande systemen in de hand te houden. Vier ondernemingen gaan aan de slag om hiervoor producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Ze doen dit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Mareschaussee en de Nationale Politie. Medio 2016 demonstreren de ondernemers deze oplossingen.

   
 • Meer nieuws

Meest gezocht

Uitgelicht

 • Wie is de NCTV?

  Dick Schoof en Wilma van Dijk

  Dick Schoof is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Wilma van Dijk de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

 • Actueel dreigingsniveau: Substantieel

  Het dreigingsniveau is vastgesteld op ‘substantieel’. De kans op een aanslag in Nederland blijft reëel. Er zijn echter op dit moment geen concrete aanwijzingen voor aanslagen in Nederland. In Nederland kennen we vier niveaus van oplopende dreiging: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek.

 • Kennisbank terrorisme

  In de app zijn foto's, logo's en actualiteiten opgenomen over organisaties die door de EU en VN worden gekenmerkt als 'verboden', omdat zij verbonden zijn met terroristische activiteiten.

 • Toolbox Extremisme

  toolbox extremisme

  De toolbox biedt een overzicht van de informatieve producten voor eerstelijns professionals op het gebied van polarisatie, radicalisering en extremisme.